Location

Houghton, MI

Park Name

Houghton Skatepark

Size

5000 Sq. Ft.

Year Built

2019

    Houghton Skatepark