• SpohnRanchGardnerSkateparkP_01
  • SpohnRanchGardnerSkateparkP_05
  • SpohnRanchGardnerSkateparkP_03
  • SpohnRanchGardnerSkateparkP_02

Location

Gardner, MA

Park Name

Jackson Playground Skatepark

Size

5,000 Sq. Ft.

Year Built

2017

    Jackson Playground Skatepark