• RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch
 • RiverdaleSkateparkGASpohnRanch

Location

Riverdale, GA

Park Name

Riverdale Skatepark

Size

7000 Sq. Ft.

Year Built

2017

  Riverdale Skatepark
  RIVERDALE SKATEPARK ADDRESS:
  904 Wilson Rd
  Riverdale, GA 30296


  HOURS:
  Dawn to Dusk


  LIGHTS:
  No